Friday, December 16, 2011

اخراج به خاطر فیسبوک/مملکته داریم!

این امحاء دقیقا یعنی محاء. [ اِم ْ م ِ ](ع مص ) از میان رفتن اثر چیزی . پاک گردیدن . (از 


اقرب الموارد) (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء)
.لازم به ذکر است. است اعلامیه سر در دانشگاه آزاد تهران مرکز .هنرو تهران شما دیده شده...بلهNo comments:

Post a Comment