Monday, December 12, 2011

فقر در اهواز بی داد میکند/بچه های اعماق در اهواز+گزارش تصویری


اینجا اهواز است.شهری که سالها خط مقدم جنگ بود. اینجا اهواز است.شهری که مردمان مهربان و خون گرمش زبانزد خاص و عام بوده و هست.مردمی مظلوم که حکومت اسلامی اینچنین فقر دردناکی را به این مردم روا داشته است.اینجا اهواز است. شهری که زمانی قرار بود مهد شادی و سرور و رقص و پایکوبی ایرانیان باشد.....
این عکس واقعا خیلی جالبه...از این نظر که ملت در نهایت فقر هم از دست حکومت به تنگ آمده و دیش و رسیور خود را برقرار نموده اند..آغایان قافیه را باختید بد هم باختید...

No comments:

Post a Comment