Monday, December 12, 2011

کودکان کار در حکومت اسلامی…گزارش تصویری


کشوری به نام ایرانکه وطن من است.جایی که طبق آمار های داخلی و خارجی 1/10 منابع طبیعی جهان را دارا میباشد.جایی که در عرض 3 سال فقط 3000 میلیارد تومان پول نقد و منابع ملی در آن دزدیه میشود.کودکان کاری دارد که هر کدام از آنها انسان هاییی بالغی هستند در قالب یک کودک.کودکانی که بسیارشان به اعتیاد و خود فروشی رو  می آورند.بعضی که کلافه از دست جامعه بی تفاوت و دولت بی مسئولیت هستند و دلشان مثل بقیه افراد جامعه یک زندگی یک سقف می خواهد دست به دزدی جنایت و حتی قتل میزنند.کودکانی که ما بی توجه در جامعه مان از کنارشان عبور میکنیم و در آینده باید در انتظار نا امنی جانی و مادی خود و فرزندانمان باشیم….چون اینان کودکان درد و زرد زخم تمامی وجودشان در جامعه ما لگد مال شده. در وحله اول حکومت اسلامی بی لیاقت مسئول این نا امنیست وجنایت می باشد و بعد از آن تک تک ما….و واقعا کسانی که امنیت را فدای آزادی میکنند نه لیاقت آزادی دارند و نه امنیت….یزد – خبرگزاری مهر : کودکان کار علاوه بر این که در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می برند در معرض بزهکاران حرفه ای اعم از سارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه های فساد و … نیز قرار می گیرند. در عین حال رفتار عموم شهروندان نیز در سرنوشت آنها بی تاثیر نیست.
 عکس / مسعود ساکی

No comments:

Post a Comment