Saturday, December 17, 2011

اینجا بانک کشاورزیست/در مملکت اسلامی ما!

این وضعیت مردم زحمتکش و کشاورز کشور اسلامی ماست کشوری که قدرت دوم گاز و سوم نفت دنیا را دارد کشوری که سرمایه ملی‌ آن یا صرف جیب ملاها و آقا زادها‌ در خارج یا خرج فلسطین و لبنان و تروریست‌های دنیا میشه کشوری که روزی میخواست قدرت  خود را به رخ جهانیان بکشد.کشوری که با تمدن و فرهنگ خودش به دنیا فخر میفروخت و امروز مردم اون حتا حق استفاده از سرمایه ملی‌ خود را ندارند و به فلاکت زندگی‌ میکنند بله این کشور همان کشور اسلامی ماست
 
عباسعلی گوساله میبینی‌؟ اینا هموطن‌های تو هستند چشماتو باز کن

No comments:

Post a Comment